furnizare energie electrica

        Incepând cu luna aprilie 2023, Termo Ploieşti devine, in baza licenţei 2390/05.04.2023, furnizor final de energie electrică. In ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de energie electrică, Termo Ploieşti işi axează activitatea in sectorul consumatorilor non-casnici, furnizând energie electrică atât pentru sectorul public, cat si cel privat.

      Societatea are în exploatare în prezent următoarele instalaţii:

  • 2 cazane de abur energetic de 420 t/h fiecare (C5, C6),
  • 2 turbine cu abur de 105 MW fiecare (TA5, TA6),
  • 1 cazan de apa fierbinte (CAF 2) cu o putere termica de 116 MWt (100Gcal/h),
  • 2 cazane de abur industrial (CAI 1 si CAI 2) cu puteri de 3,93 MWt si respectiv 3,95 MWt, 1 motor Diesel DG 1 cu o putere de 160 kW ,
  • 1 turbina cu gaz TAG de 25 MW si un cazan recuperator
  • 1 turbină cu abur de 2,1 MW (TA4),
  • 1 motor de cogenerare cu gaz (MAG) cu o putere de 1,03 MW.

       Centrala electrică de termoficare Brazi ( CET Brazi) este destinată alimentarii cu energie termică a consumatorilor industriali şi urbani din municipiul Ploieşti şi livrării de energie electrică în SEN.

       Spre deosebire de alţi furnizori de energie electrică, producem şi furnizam pana la 100 MWh. Aceasta producţie proprie ne permite menţinerea preţului pe toata perioada derulării contractului indiferent de modificările preţului de vânzare pe piaţa de energie electrica .

      Regimul de funcţionare

       Termo Ploieşti funcţionează in regim continuu, activitatea se desfăşoară in schimburi de 8 ore/3 schimburi pe zi, 365 zile/an.

       Centrala funcţionează cu scheme diferite de funcţionare in funcţie de sezon (vara si iama).

       Compania noastră se angajează să ofere servicii de înaltă calitate, respectând cele mai riguroase standarde în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi protecţia mediului. Echipa sa de specialişti dedicată, asigură o distribuţie fiabilă şi sigură a energiei electrice către clienţii săi, indiferent de nevoile acestora.

       Prin serviciile sale inovatoare şi orientate către clienti, Termo Ploieşti demonstrează angajamentul său de a fi un partener de încredere în asigurarea necesarului de energie electrică.